Czarny bez      Oferta      Kontakt     


Czarny bez
Charakterystyka chemiczna i ekonomiczna bzu czarnego wyraźnie wskazuje na konieczność uprawy form odmianowych (hodowlanych) nad dziko rosnącymi.

Sam fakt, że owoców bzu czarnego form dzikorosnących z 1ha można uzyskać od 4 do 6 ton, a odmianowego nawet do 15 ton/1ha przy tych samych nakładach świadczy o tym. Pomijamy, że wysokość krzewów bzu odmianowego jest niższa ok. 3,5 m oraz równomierność dojrzewania kiści jest zdecydowanie na korzyść bzu odmianowego.

Jakość sadzonek (wyskość min. 80cm oraz silne ukorzenienie) ma podstawowy wpływ na prowadzenie plantacji w pierwszych latach po posadzeniu, szczególnie podczas użycia herbicydów.

Na rynku są oferowane również sadzonki bzu czarnego-zwykłego (jako bezodmianowy) za stosunkowo niską cenę - proszę na to zwrócić uwagę - jest to oszustwo! Również na rynku oferowany jest bez tzw. "kalifornijski" - przestrzegamy przed jego kupnem. Ten bez nie nadaje się do mnożenia i skupujący nie chcą go brać, jak również i to, że ma bardzo dużo odrostów korzeniowych, co utrudnia prowadzenie plantacji (bardzo dużo cięcia).


Oferta
Oferujemy sadzonki jesienią (październik) bzu czarnego odmian Sampo i Samyl w pierwszym wyborze, dwuletnie.

Są to odmiany hodowli duńskiej jedne z najbardziej plennych w naszym klimacie.

Na obsadzenie 1 ha potrzeba ok. 1650 sztuk sadzonek.

Na niżej pokazanej fotografii jest porównanie sadzonki jedno- i dwuletniej. Proszę samemu zobaczyć i porównać jakość sadzonek.
Porównanie sadzonek
1. Sadzonka jednoroczna - owocowanie w w czwartym roku po posadzeniu.
2. Sadzonka dwuletnia - praktycznie 100% przyjęć i pierwsze owocowanie w drugim roku po posadzeniu.

Chcąc kupić sadzonki w naszej szkółce należy złożyć zamówienie możliwie jak najszybciej (wczesną wiosną). Zamówienie złożone w późniejszym terminie nie gwarantuje zakupu w jesieni z powodu ograniczonej ilości produkowanych sadzonek.

Pełną informację na temat prowadzenia plantacji bzu czarnego, sposobu sadzenia, cięcia, ochrony i nawożenia można uzyskać od nas w formie ulotki w trakcie zakupu sadzonek.

Sadzonki są dostępne w cenie 6zł/szt.

I Rok uprawy
I Rok Uprawy

III Rok uprawy - pierwsze kwitnienie
III Rok uprawy - pierwsze kwitnienie

III Rok uprawy - kwitnięcie w pełni
III Rok uprawy - kwitnięcie w pełni

W chwili obecnej zapotrzebowanie na owoce bzu jest z roku na rok coraz większe. Nie ma absolutnie problemu ze zbytem owoców, a w trakcie spotkań plantatorów z przetwórcami są ciągłe propozycje do zwiększenia plantacji, ponieważ bardzo dynamicznie rośnie zapotrzebowanie w kraju, jak i na export.


Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji na temat sadzonek bzu oraz ich zakupu proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 0691 724 887.